สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English

อื่น ๆคำค้น:

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ LibraryPLU

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติเป็นระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการค้นหาข้อมูลหนังสือต่าง ๆ ให้บริการด้านการยืมคืนหนังสือ  ประหยัดเวลาและรวดเร็วขึ้น
ขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่าน 

        

         นางบุญรักษา  เม็งเกตุ
  ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ


ปฏิทินกิจกรรม


Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.