สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 สถานที่จัดเก็บวัสดุสารสนเทศ
  กลับหน้าหลัก


ลำดับที่ สาขาห้องสมุด/สถานที่จัดเก็บ
1ห้องสมุดมหาวิทยาลัยพิษณุโลก
         sub-book หนังสือทั่วไป (ขอยืมได้)
         sub-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         sub-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
2ห้องสมุดสาขาหลัก
         main-book หนังสือทั่วไป
         main-fic นวนิยาย (ขอยืมได้)
         main-multimedia ห้องสื่อโสตทัศน์ (ขอยืมได้)
         main-res วิจัย
         main-serial วารสาร (ขอยืมได้)
         repair ห้องซ่อม (ขอยืมได้)
กลับ
แผนที่ ห้องสมุดสาขาหลัก

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.