สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก : ULibM
Academic Resource Center Phisanulok University :ULibM
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

Change to English
 แสดงข้อมูลทั้งหมดในฐานข้อมูลตามชื่อเรื่อง
  กลับหน้าหลัก

ผลการค้นหา เลขเรียก
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
มนุษย์แ 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ไม่มีชื่อเรื่อง
   อำพรรณ
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
00013776
341.2427ก 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ศิริชัย
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
00012987 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    / 2004
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
ล 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   ปรียาวดี ผลเอนก
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
00013754
658.5ป173ก 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   สมบัติ บำรุงธัมวงศ์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
00013684
320.95ส65กบ 
ไม่มีชื่อเรื่อง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
00014572
ว.350 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   สุรีรัตน์ สุวรรณประสาท
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
00014635
ว.350 ส- ก 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   สมาน ห่อทิพย์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
00014634
ว 350 ส-ค 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   พิมพ์ลดา นนทะภา
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
00014562
ว.371.2.พ.ค. 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   วันนิสา ศรีสงคราม
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
00014633
ว371.2 ว-ก 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   สุพจน์ แสงทอง
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
00014639
ว 350 ส- บ 
ไม่มีชื่อเรื่อง
   กิตติคุณ อินทนนท์
    ไม่มีไอเทมให้บริการ
00014568
ว. 371.2 ก-ค 
ผลการค้นหา เลขเรียก
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 [692]   [แสดง 20/13839 รายการ]

Registered ULIB  Copyright 2018. All Rights Reserved.